асоціація рослинна


асоціація рослинна
Ранг синтаксономічної ієрархії при флористичному підході до класифікації рослинності. Це рослинне угруповання певного флористичного складу з одноманітними умовами існування і одноманітною фізіономією. Назва А. визначається за одним - двома видами, частіше – стенотопними домінантами.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.